Moon option
Sunflower Camp : Moon option (ค่ายดาราศาสตร์ สำรวจดวงจันทร์)   
  ออกแบบสำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จัดที่โรงเรียน สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องค้างคืน


รูปแบบกิจกรรม-ความรู้

1. เรียนรู้
   เรื่องพี่ดวงจันทร์ ด้วยเกมส์ความรู้ ท้าทาย สนุกสนาน กับเกมส์เหยียบพื้นดวงจันทร์ ค้นหาจุดจอด
   ยานสำรวจ ลาดตระเวนค้นหา แหล่งทะเลบนดวงจันทร์ สื่อด้วยภาพการ์ตูน ชวนสนุก

2.สร้างประสบการณ์
   ชวนสำรวจดวงจันทร์ ด้วยกล้อง Meade ETX 90 กล้องขนาดกลาง ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน
   นักดาราศาสตร์ สำรวจ ค้นหา หลุมปล่องอุกกาบาต และที่ราบสูง ที่ราบต่ำ บนดวงจันทร์

3. ฝึกทักษะ
   สนุกสนาน เพิ่มความเข้าการใช้แผนที่การ์ตูน นำกลับเพื่อไปเติมต่อ ชวนคุณพ่อ คุณแม่ ร่วมค้นหา
   เวลาคืนจันทร์วันเพ็ญ

4.จัดฉากให้ครบจบสนุก
  ถ่ายภาพบนดวงจันทร์ มองเห็นโลกอยู่ด้านหลัง แล้วนำกลับไปอวดคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
  กระซิบบอกว่า หนูไปสำรวจ ตรวจดวงจันทร์มาแล้ว

• ชุดกิจกรรมสำหรับ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
• ใช้สถานที่ของโรงเรียน หรืิอ กรณีจัดนอกสถานที่ โรงเรียนสามารถจัดหาเองได้
• กิจกรรมภาคสนาม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีมีปัญหา ใช้กิจกรรมสำรองทดแทน